การรักษาผมร่วงด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ [ LLLT= Low Level LASER Therapy]
การรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม สิ่งนี้เริ่มมาจากการสังเกตของแพทย์ผิวหนังที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของขนในบริเวณที่ฉายเลเซอร์ในคนไข้บางราย ทำให้มีผู้คิดริเริ่มนำเลเซอร์มาใช้ในการรักษาภาวะผมร่วง
 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อฉายเลเซอร์พลังงานต่ำ หรือที่เราเรียกว่า ‘Cold LASER’ ลงบน ถาดทดลองที่บรรจุเซลรากผมไว้ พบกว่าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มจำนวนผมเมื่อระยะเวลา 16-24 สัปดาห์ *
 
 และจาก Multicenter trial จึงมีข้อสรุปว่า การรักษาด้วยเลเซอร์พลังงานต่ำ ได้ผลจริง มีประสิทธิภาพในการลดผมร่วง เพิ่มจำนวนความหนาแน่นของเส้นผม แต่ก็เหมือนกับการใช้ยา คือมักได้ผลดีกับภาวะผมร่วงในระยะแรกๆ หรือเพื่อประคับประคองไม่ให้การหลุดร่วงไปเร็ว และได้ผลตอบสนองดีในคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกราย
 

 

กลไกการทำงาน
คลื่นแสงในช่วง 630-670 nm [near infrared] พบว่าสามารถถูกดูดซึมได้โดยรากผม และพลังงานต่ำๆนี้ช่วยกระตุ้นในกลไกภายในเซลเกินการเปลี่ยนแปลงระดับ RNA จนทำให้เกิดการแบ่งตัวและเพิ่มการหลั่งสาร Growth Factor ที่มีประโยชน์ต่อตัวเซลเองในแง่การรักษาและซ่อมแซม เมื่อเป็นเช่นนี้เซลรากผมที่กำลังเสื่อมสภาพจึงฟื้นคืนได้ใหม่ ในขณะที่เซลรากผมที่ยังมีความแข็งแรงก็ได้ช่วยต่ออายุการทำงานของมัน

 

เนื่องจาก US FDA ได้รับรองให้ใช้ได้อย่างปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็น Cold LASER จึงไม่เกิดการเผาไหม้ ประกอบกับยาที่กินมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ปรารถนา คนจึงหันมาให้ความสนใจตัวเลเซอร์นี้มากขึ้น ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตาม ควรเข้าปรึกษาแพทย์ก่อนการรักษา