SMP  หรือการสักรูขุมขน 

Hair transplantation combine with Scalp micropigmentation [ SMP]
1.    Why I do it?
การผ่าตัดปลูกย้านรากผมสามารถช่วยปกปิดบริเวณที่ศีรษะล้านได้แต่อย่างไรก็ตาม  จะมีแผลเป็น scar ตามมาและ จำนวนความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกถ่ายอาจไม่พอที่จะทำให้หนาแน่นมากเหมือนปกติได้
การใช้  tattooing [ scalp micro pigmentation] จะช่วยเสริมจุดด้อยในส่วนนี้ได้
2.    What I do it?
Scalp Micro pigmentation คือการสักอณูสี ที่เล็กมาก เพื่อเลียนแบบรูขุมขนตามธรรมชาติ ช่วยเสริมงานให้สมบูรณ์แบบและยังช่วยปิดแผลเป็นได้อีกด้วย
3.    How I do it?
ใช้สีสัก ที่เป็น Biological grade สีเทา หลาย shades [ Fifty shades of gray]
สักไปบนหนังศีรษะบริเวณที่ต้องการ โดยเครื่องสัก หัวสามเข็ม  และความสึกไม่เกิน ชั้น superficial dermis 
จะสักตั้งฉากเพื่อให้ได้ลักษณะจุด  เลียนแบบรูขุมขน  จะไม่สักเป็นปื้นเหมือนที่ร้านสักทั่วไปนิยมกัน การสัก 1 ครั้งสีจะติดไม่มาก ต้องทำการสักซ้ำ จุดเดิม ในอีก 2 สัปดาห์ เป็นงานที่ละเอียดพอๆ กับการปลูกผม
ผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับรูขุมขนธรรมชาติ ถึงแม้จะโกนศีรษะก็ยังดูปกติไม่เป็นปื้น
4.    What advantage?
- ช่วยเสริมความหนาแน่นให้กับผมที่ปลูก ในกรณีที่มี donor จำกัด เช่น กรณีที่มีศีรษะล้านในระยะ advance มีผมที่เป็น donor น้อย แต่ต้องการปลูกครอบคลุมพื้นที่มาก
- ช่วยในการปกปิด แผลเป็นจากการผ่าตัดย้านราก ทั้งที่เป็นแบบ strip หรือ FUE ช่วยอำพรางแผลเป็นได้ดี
- สามารถตัดหรือโกนผมสั้นได้  โดยไม่ดูผิดธรรมชาติ
       5.  Disadvantage?
    1.สีผมอาจเปลี่ยนไปตามอายุ  เช่นผมหงอก  การสักอณูสีที่ลึกเกินไป หรือใช้สีเข้มเกินไป อาจทำให้เกิดความไม่                               เข้ากันของสีกับผมธรรมชาติ ดูหลอกตาในอนาคต
    2. หากทำการสักอณูสีก่อนผ่าตัดปลูกผม ควรทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ไม่เช่นนั้นการผ่าตัดปลูกผมจะยากขึ้นเนื่องจาก bleed มากกว่าปกติ และอาจมีการอักเสบติดเชื้อ หากทำการสักอณูสีหลังปลูกผม ต้องรอจนผมขึ้นดีแล้วคือประมาณ 12 เดือน 
3. การสักสีให้ได้คุณภาพดีจำเป็นต้องโกนผม  จึงไม่ค่อยสะดวกมากนักในการกลับไปทำงาน    

ผลลัพท์ที่ได้อาจแตกต่างในแต่ละบุคคล

ผู้ที่เหมาะกับการสักรูขุมขนได้แก่

1. สุภาพสตรีที่ผมบาง ที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดปลูกผม การสักรูขุมขนจะช่วยปกปิดหนังศีรษะได้ดี และได้ผลทันที สีจะอยู่ทนโดยเฉลี่ย 3-5 ปี 

2. ผู้ที่มีปัญหาผมบาง ทั้งชายและหญิง

2. คนไข้ที่ปลูกผมไปแล้ว และต้องการให้ดูแน่นยิ่งขึ้น

3. ผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้านเป็นบริเวณกว้าง [Norwood class 6-7] กราฟท์ที่บริจาคมีจำกัด เมื่อปลูกไปแล้วสามารถมาสักรูขุมขนเพื่อให้ดูแน่นยิ่งขึ้น

4. ผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านแต่ไม่ต้องการผ่าตัดปลูกผม และต้องการที่จะตัดผมสั้น ( shaven head] 

5. ผู้ที่ไม่สามารถปลูกผม เช่น โรค alopecia areta/ cicatricial alopeica, alopecia totalis ซึ่งเป็นข้อห้ามการศัลยกรรมปลูกผม

สำหรับคนที่ผมบางแต่ยังไม่พร้อมจะทำการผ่าตัดปลูกผม สามารถเพิ่มความหนาแน่นได้ด้วยการสักรูขุมขน

ข้อพิจารณาพิเศษ

1. คุณสมบัติสีที่สัก ห้ามใช้สีที่เป็นสีสักตัว หรือสีที่ผสมโลหะ เพราะมีอันตราย และมีโอกาสที่จะกลายเป็นปื้น แก้ไขยาก

2. เครื่องสัก SMP นั้นจะเป็นเครื่องเฉพาะ การผลักสีและน้ำหนักจะต่างกับเครื่องสักทั่วๆไป

3. การสักรูขุมขน ไม่สามารถทำให้ชัดในครั้งเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการซ้ำให้เกิดมิติมากขึ้น โดยเราจะทำการนัด วันที่ 1/7/14 แล้วแต่ความเหมาะสม

4. สีจะอยู่ได้ 3-5 ปี 

5. การสัก SMP ต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ